fredag 19 november 2010

Beranek Glass

Jan Juda, 1980's
Beranek Glassworks, Pattern No. 8533
Beranek grundades 1940 av Emanuel Beranek. 1948 förstatligades den Tjeckoslovakiska glasindustrin och kommunistregimen tog över ägandet, men familjen Beranek skötte produktionen. I samband med det bytte glasbruket namn till Skrdlovice (där glasbruket ligger) vilket det hette fram till 1992 då glasbruket återfördes till Beraneks ägo och då bytte bruket återigen namn till Beranek. Under åren har en rad mycket framstående glaskonstnärer arbetat för bruket, till exempel Frantisek Vizner, Pavel Hlava, Ladislav Paleček, Jan Beranek och många andra. Glasbruket stängdes 2008 men hemsidan finns fortfarande kvar för att de sista pjäserna eventuellt ska kunna säljas. En annan i familjen Beranek driver sedan några år tillbaka en annan hytta, Glass Atelier Beranek, men även den verkar ha stängt. En liten varning kan vara på sin plats, när glasbruket privatiserades i början på 90-talet så var det inte helt ovanligt att Skrdlovice-etiketter klistrades på tillsammans med Beranek-etiketter. För oss samlare innebär det att det kan vara så att en pjäs med Skrdlovice-etikett tillverkats långt efter fabriken privatiserades fast man tror att det är ett äldre objekt eftersom gamla modeller tillverkades även efter privatiseringen.

På Jindrich Pariks sida Ceskoslovenske Sklo finns det text om (på Tjeckiska, men den handlar om ett möte mellan Jan Juda, Frantisek Vizner och Jindrich hemma hos Juda. Inlägget är till viss del en biografi.) och tre bilder på Jan Juda.

Här hittar man vasen (på sidan 10) i en produktkatalog från glasbruket Beranek (.pdf 1,6MB)

1 kommentar: